UNG MOR HAR KRAFTIGE SMERTER I LÅRET, ER NUMMEN I MUNNEN

HAR IKKE HATT SLIKE SMERTER DER FØR OG HAR IKKE SKADET SEG

Først to historier fra virkeligheten, så kommentarer til case 31