UNG MOR HAR KRAFTIGE SMERTER I LÅRET, ER NUMMEN I MUNNEN

HAR IKKE HATT SLIKE SMERTER DER FØR OG HAR IKKE SKADET SEG

DRAMATISERTE OG ANONYMISERTE HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN

INNSPILL, IDÉBANK OG KOMMENTARER TIL CASE 31