Bilde med mor 60 år, far 64 år og Helge i tunet - Kåre Nesheim
BARNDOMSMINNER FRA BALESTRAND

Lektor Kåre Nesheim    Åsane gymnas

Mor, far og Helge ca. 1974

Neste bilde     Tilbake til siden med oversiktsbilder