Bilde med John og Kåre som små barn- Kåre Nesheim
BARNDOMSMINNER FRA BALESTRAND

Lektor Kåre Nesheim    Åsane gymnas

John og Kåre

Neste bilde     Tilbake til siden med oversiktsbilder