ALDRENDE PASIENTER

GENETISKE MUTASJONER   SYKDOM   SKADER   MENTAL HELSE
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors