Hjelp oss å hjelpe
FØRSTEHJELPSKURS FOR ELEVER VED ÅSANE VGS.

FØRSTEHJELP VED SKADER I BARNEHAGEN/PÅ SKOLENLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Støtt Luftambulansen


       
Lær førstehjelp, kanskje trenger noen du er glad i din hjelp!