Bilde fra Triton Hotel på Kreta - Kåre Nesheim
TUR TIL KRETA HØSTEN 2009

Lektor Kåre Nesheim    Åsane gymnas

Triton Apartment Hotel - et flott anlegg med en usedvanlig hyggelig betjening

Neste bilde     Tilbake til siden med oversiktsbilder