Bilde fra Hotel Sol Lanzarote - Kåre Nesheim
TUR TIL LANZAROTE 2009

Lektor Kåre Nesheim    Åsane gymnas

Hotel Sol Lanzarote

Neste bilde     Tilbake til siden med oversiktsbilder