Bilde fra buss- og båtekskursjon på vei mot Formentor - Kåre Nesheim
TUR TIL MALLORCA

Lektor Kåre Nesheim    Åsane gymnas

På vei til Formentor

Neste bilde     Tilbake til siden med oversiktsbilderLenkene blir grønne når de berøres med musetasten