Flere av førstehjelpsidene mine har fått nye adresser

Klikk her: Plikt å hjelpe mennesker i nød

Bergen 20.08.16