LYNNEDSLAG OG TORDENVÆR

FØRSTEHJELP VED PERSONSKADER     FOREBYGGENDE TILTAK


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors