LYNNEDSLAG OG TORDENVÆR

FØRSTEHJELP OG FOREBYGGENDE TILTAK


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Shutterstock

Foto på Illustrert Vitenskap