LEKTOR KÅRE NESHEIM

FØRSTEHJELPSINSTRUKTØR I RØDE KORS

PASIENTUNDERSØKELSE
Opptre høflig, skap trygghet, arbeid målrettet og effektivt - søk profesjonell hjelp i tide

Hjemmeside, medisinske linker,ambulansebilder

Ta gjerne kontakt


Fotograf og bildebehandling: Eivind Gunby