Lektor Kåre Nesheim
Åsane gymnas

Kåre på Sogndal gymnas 1964

Skoleminner: Kleppestø ungdomsskole og Åsane gymnas

Hjemmeside, medisinske linker,ambulansebilder, førstehjelpstemaer
 

Ta gjerne kontakt