JULEHILSEN FRA AMBULANSEN

     

Hovedsiden min    Akuttmedisinske øvelser    Ambulansebilder   


Ettårings kamp mot drukningsdød på julaftaTa gjerne kontakt


Bergen 24.12.18