Hjelp oss å hjelpe


GRAVID KVINNE MED BLØDNINGER I UNDERLIV

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARER



Støtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors





Bildet har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på siden


Praktiske tips for øvelsen

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!