Hjelp oss å hjelpe


ØV JEVNLIG PÅ HJERTE-/LUNGEREDNING!

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

Praktiske tips for øvelsen