Hjelp oss å hjelpe


ØV JEVNLIG PÅ HJERTE-/LUNGEREDNING!

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Kjeden som redder liv på fanarkh.no

Hlr på dinforstehjelper.no


Praktiske tips for øvelsen