PASIENTUNDERSØKELSE

Lektor Kåre Nesheim


Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Ambulansepersonell i Helse Bergen
'Foto: Eivind Gunby

Foto: Eivind Gunby


Klikk på lenka og les om trafikkulykker og pasientundersøkelse!Hjemmeside, medisinske termer,ambulansebilder


Ta gjerne kontakt