MEDISINSKE FAGTERMER


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Medisinske termer på norsk og engelsk

Les mer på sprakradet.no


   ABDOMEN, MAGE, TARMER

  • Abdomen = buk, mageregion
  • Cavum abdominis = bukhulen
  • Colon = tykktarm
  • Coloskopi = Undersøkelse av endetarm, tykktarm og nedre del av tynntarm
  • Divertikkel = utposning på vegg i tarm
  • Emese = oppkast

  • Entero- = tynntarms-
  • Gastro- = mage-
  • Hepatitt = leverbetennelse
  • Hernie = brokk
  • Ileus = tarmslyng
  • Kolostomi = utlagt tykktarm

  • Nausea = kvalme
  • Obstipasjon = forstoppelse
  • Peritonitt = bukhinnebetennelse
  • Rectum = endetarm
  • Ulcus = sår

  • Lenkene er kursivert!

   BRYST OG LUNGER

  • Costa = ribbein
  • Costafraktur = ribbeinsbrudd
  • Diafragma = mellomgulv
  • Intercostalrom = rommet mellom ribbene
  • Pleura = brysthinne

  • Pleuritt = brysthinnebetennelse
  • Pneumoni = lungebetennelse
  • Pneumothorax = luft i pleuralhulen
  • Pulmo = lunge
  • Pulmonal = som gjelder lungene
  • Sibili = hvinende/pipende lungelyder

  • Sonor perkusjonslyd = normal lyd ved perkusjon (banking) over lungene
  • Spirometer = apparat som måler volumet av utåndet luft
  • Sternum = brystbeinet
  • Thorax = brystkasse
  • Vesikulær respirasjonslyd = normal lungelyd ved auskultasjon (lytting over lungene med stetoskop)

  • HJERTE OG BLODÅRER

  • Aneurisme = utspilt stykke på en arterie - en utposning som kan sprekke
  • Angina pectoris = hjertekrampe på grunn av for trange blodårer i hjertet
  • Aorta = hovedpulsåre
  • Apex cordis = hjertespissen
  • Arytmi = avvik fra normal hjerterytme

  • Atrieflimmer = Asynkron muskelaktivitet i hjertets forkammere
  • Asystoli = ingen muskelaktivitet i hjertet, flatt EKG
  • Atrium = forkammer (i hjertet)
  • Brachialpuls = puls på håndledd
  • Bradykardi = langsom hjerterytme

  • BT = blodtrykk
  • Carotis = halspulsåre
  • Cor, cordis = hjerte
  • Diastole = hjertets hvilefase
  • Diastolisk blodtrykk = laveste verdi ved blodtrykksmåling

  • Ekstrasystole = ekstraslag
  • Emboli = plutselig blokkering av en arterie med en blodpropp
  • Embolus = blodpropp
  • Hematom = blod som har sivd ut i vevet, blåmerke
  • Hemofili = blødersykdom

  • Hjerteinsuffisiens = hjertesvikt
  • Hypertensjon = forhøyet blodtrykk
  • Hypotensjon = for lavt blodtrykk
  • Kapillær = hårrørsåre
  • Myocarditt = betennelse i hjertets muskellag

  • PCI = Perkutan koronar intervensjon
   Den mest brukte invasive behandlingsteknikken for å åpne trange/tette kransarterier
  • Pericarditt = betennelse i hjeteposen
  • Sinusrytme = hjerterytme styrt fra sinusknuten, "normal" hjerterytme
  • Systole = hjertets arbeidsfase
  • Systolisk blodtrykk = høyeste verdi ved blodtrykksmåling

  • Takykardi = hurtig hjerterytme
  • Trombolytisk = som kan løse opp blodpropper
  • Trombose = levring av blod i en blodåre
  • Vene = samleåre (fører blod tilbake til hjertet)
  • Ventrikkel = hovedkammer (i hjertet)

  • BLODET OG SYKDOMSMARKØRER

  • Blodet består av to hoveddeler: Blodceller og blodplasma.

  • Blodcellene inndeles i røde og hvite blodceller samt blodplater.
  • Erytrocytter = Røde blodceller.
  • Leukocytter = Hvite blodceller.

   Det er fem typer hvite blodceller:
  • Nøytrofile granulocytter
  • Eosinofile granulocytter
  • Basofile granulocytter
  • Monocytter
  • Lymfocytter

   De fire første typene av hvite blodceller tilhører det medfødte immunforsvaret. Lymfocyttene er en del av det spesifikke immunforsvaret.

  • Trombocytter = Blodplater som er av stor betydning i forbindelse med stansing av blødninger.

   Klikk på lenka og les mer på Norsk Helseinformatikk

   Blodplasma er den væsken blodcellene flyter i. Foruten blodcellene finnes det proteiner, næringsstoffer, salter og vitaminer i blodplasma.

   Lymfesystemet er separat fra blodsystemet, men lymfeårene som inneholder lymfen, tømmer seg i blodet omtrent bak kragebeinet.


   HODE OG HJERNE

  • Amnesi = hukommelsestap
  • Anisokori = ulik pupillestørrelse
  • Apopleksi = hjerneslag
  • Caput = hode
  • Cerebrum = hjerne

  • Commotio cerebri = hjernerystelse
  • Dilatere = utvide (f.eks. om pupiller/blodårer)
  • Encefalitt = hjernebetennelse
  • Encephalon = hjerne
  • Kontrahere = trekke sammen (f. eks. om pupiller/blodårer)
  • Meningitt = hjernehinnebetennelse

  • Retrograd amnesi = hukommelsestap for en periode før skadeøyeblikket
  • Sinus = bihule
  • Somnolent = ekstremt søvnig (brukes ved vurdering av pasientens bevissthetsnivå)
  • Soporøs = dypt sovende, kan ikke vekkes
  • Synkope = besvimelse

  • HYPER-
   Forstavelsen hyper betyr for mye/høyt:

  • Hyperaktiv = for aktiv, overaktiv
  • Hyberbar behandling = behandling i trykkammer
  • Hypertensjon = for høyt blodtrykk
  • Hypertermi = pasienten har forhøyet kroppstemperatur
  • Hyperventilering = pasienten puster for mye/for overflatisk


  • HYPO-

   Forstavelse hypo betyr for lite/lavt

  • Hypoglykemi = for lavt blodsukkernivå
  • Hypotensjon = for lavt blodtrykk
  • Hypotermi = generell nedkjøling
  • Hypoxi = for lite oksygen


  •  -ITT

   Endelsen betyr betennelse:

  • Appendicitt = blidtarmbetennelse
  • Bronkitt = betennelse i bronkiene (i lungene)
  • Epiglotitt = betennelse i strupelokket

  • Hepatitt = leverbetennelse
  • Meningitt = hjernehinnebetennelse
  • Osteomyelitt = beinmargsbetennelse

  • LUFTVEIER

  • Astma = pustebesvær, forsnevring i bronkiene
  • Dyspné = anstrengt pust
  • Apné = åndedrettsstans

  • NAKKE OG RYGG

  • Atlas = øverste virvel i ryggsøylen, nikkeleddet
  • Axis = nest øverste virvel i ryggsøylen, dreieleddet
  • Columna = ryggsøylen

  • Dorsum = rygg
  • Luksasjon = utglidning, forskyvning av ledd
  • Lumbal = som har med korsryggen å gjøre

  • SKADER OG SYKDOM

  • Anamnese = sykehistorie og opplysninger om tidligere helsetilstand
  • Dilaserere = rive i filler
  • Dislokasjon = ute av stilling, forskyvning
  • Dislokere = bringe ut av stilling

  • Distendere = overstrekke
  • Distensjon = forstrekning
  • Distorsjon = forvridning, forstuing
  • Fraktur = brudd
  • Kontusjon = knusing, skade som følge av stump vold

  • Laserasjon = sønderrivning, istykkersliting
  • Luksere = vri ut av ledd
  • Luksasjon = forskyvning ut av ledd
  • Strangulere = kvele

  • SKJELETTSYSTEM, ARM, HÅND, LÅR, LEGG ...

  • Brachium = overarm
  • Carpus = håndrot
  • Cervicalvirvler = halsvirvel
  • Clavicula = kragebein
  • Costa = ribbein

  • Ekstremitet = det ytterste, arm/bein
  • Femur = lårbein
  • Fibula = leggbein (bakerste bein på leggen)
  • Humerus = overarmsbein
  • Kranium = hodeskalle

  • Lumbalvirvler = bukvirvler
  • Manus = hånd
  • Patella = kneskjell
  • Pelvis = bekken
  • Radial = på spolebeinsiden
  • Radius = spolebein (fremste bein på underarm)

  • Scapula = skulderblad
  • Sternum = brystbein
  • Tibia = skinnebein (fremste bein på leggen)
  • Torakalvirvler = brystvirvler
  • Ulna = albuebein (bakerste bein på underarm)


  • SYKDOMSMARKØRER

  • Crp = Man analyserer et par dråper med blod for å måle om det er en betennelse i kroppen.
  • Inr = INR-verdien forteller hvor mye blodlevringstiden er økt i forhold til det normale /0,8 - 1,2).
  • S-Cea = Karsinoembryonalt antigen som kan være en markør for ulike typer kreft.
  • Psa = Er en blodprøve som måler konsentrasjonen av prostataspesifikt antigen i blodet.


   ORTOGRAFI

   I medisinske ordbøker vil du se at de medisinske ordene skrives på ulik måte. Man finner ofte at ord av latinsk og gresk opprinnelse blir "fornorsket". I min oppstilling har jeg ikke vært konsekvent her og man vil finne en blanding latin/gresk og litt "fornorskning".Hovedsiden         Ambulansebilder     Akuttmedisinske førstehjelpsøvelser

Kommentarer og idébank til førstehjelpsscenariene
Samlet oversikt: Førstehjelpstemaer og førstehjelpsscenarier


Ta gjerne kontakt


Oppdatert 18.05.23

Tilbake til toppen av siden!

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

Klikk her!