DØENDE MOR TAR FARVEL MED SMÅ BARN

DRAMATISERT OG ANONYMISERT HISTORIE FRA VIRKELIGHETEN

TERMINALE PASIENTER OG PASIENTER MED REDUSERT ALLMENNTILSTAND