BEVISSTLØSHET

BESVIMELSE       BEVISSTLØSHET       KOMA

SYMPTOMER     FØRSTEHJELP     LEGEHJELPLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors


 
Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer  Førstehjelp er ferskvare   Flere førstehjelpstemaer

      Forrige tema    Bekkenbrudd                          Neste tema    Menneske- og dyrebitt      


Oppdatert 10.03.18

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!Har tilpasset siden litt bedre til nettbrett og smarttelefon
Best resultat får du på pc

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!