Kåre Nesheim, lektor, ambulansepersonell og førstehjelpsinstruktør