Kåre Nesheim, lektor, ambulansepersonell og førstehjelpsinstruktør

KÅRE NESHEIM

Lektor ved Åsane gymnas

Ambulansepersonell i Røde Kors og Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors og Lønborg vgs.


           
Åsane gymnas                            Min første bil                   Tenerife           Vakt i Helse Bergen