Hjelp oss å hjelpe


FØRSTEHJELP VED AKUTT SYKDOM OG SKADE

PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN OG FØRSTEHJELPSØVELSERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors