AVANSERTE OG ENKLERE FØRSTEHJELPSSCENARIER

FAGKOMMENTARER TIL AKUTT SYKDOM OG SKADE

Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors


   
Vi er klar, sekunder kan avgjøre mellom liv og død


Praktiske tips for øvelsene

Så interessant og spennende, jeg stiller også gjerne opp!


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

Klikk her!