Hjelp oss å hjelpe

FØRSTEHJELP    ØVELSER    FAGKOMMENTARER

PREHOSPITAL AKUTTHJELP VED SYKDOM OG SKADER

Lektor Kåre Nesheim


Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

Støtt Luftambulansen


       
Lær førstehjelp, kanskje trenger noen du er glad i din hjelp!EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!
    
Julevakt på ambulansen, klikk her og besøk meg da vel!