Hjelp oss å hjelpe

TILBAKEBLIKK PÅ 23 ÅR SOM AMBULANSEPERSONELL

RØDE KORS OG HELSE BERGEN AMBULANSETJENESTE

Lektor Kåre Nesheim


Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

Støtt Luftambulansen


       
Lær førstehjelp, kanskje trenger noen du er glad i din hjelp!Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden  Ambulansebilder    132 førstehjelpstemaer

         Akuttmedisinske øvelser               Innspill, idébank og fagkommentarer til akuttmedisinske øvelser      

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!

Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for lege- og sykehushjelp.


Oppdatert 21.09.20
EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!
    
Julevakt på ambulansen, klikk her og besøk meg da vel!