Hjelp oss å hjelpe


SPRUT MED ETSENDE VÆSKE I ØRE

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen

Øreskade i hockey
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

                                             Bildet har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på siden


Praktiske tips for øvelsen

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

Klikk her!