Hjelp oss å hjelpe


PRIORITERING VED ULYKKER

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Mattis Sandblad i Vg

Foto på sykehuset-ostfold.no

                                                   Bildene har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på siden


Praktiske tips for øvelsen