Hjelp oss å hjelpe


PRIORITERING VED ULYKKER

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARER



Støtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors




Les i Vg om den triste historien

Skadestedsledere

                                                   Bildene har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på siden


Praktiske tips for øvelsen