TRAFIKKULYKKER

DE FØRSTE MINUTTENE PÅ SKADESTED

Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors