KRAFTIG REDUSERT ALLMENNTILSTAND

MEDTATT PASIENT OG PASIENTER VED LIVETS SLUTT


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Coulorbox.com i Dagbladet