KRAFTIG REDUSERT ALLMENNTILSTAND

GI NÆRHET, VARME OG TRYGGHET


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Les mer om medtatt jente i Dagbladet