KRAFTIG REDUSERT ALLMENNTILSTAND

PASIENTEN VIRKER MEDTATT


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Coulorbox.com i Dagbladet