BARNEMISHANDLING

FAR SKAMBANKER SIN 12ÅRIGE SØNN


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors