SOPPFORGIFTNING

FARE FOR NYRE- OG LEVERSVIKTLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Spis bare sopp som du er 100% sikker på er trygg!