FORGIFTNINGER

INTOKSIKASJONER


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Shutterstock på familieverden.no

Tabletter kan være giftige