FJESING- OG DVERGFJESINGSTIKK

FISK MED GIFTTAGGERLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde KorsKom ikke nær gifttaggene og gjellene!

Se nærmere på handa til venstre!

Dvergfjesing, foto Asgeir Alvestad


Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer   Flere førstehjelpstemaer
Tilbakeblikk på 23 år som ambulansepersonell i RK og Helse Bergen

      Forrige tema: Fiskekrok i finger                          Neste tema: Fluesoppforgifning      

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for legehjelp!


Oppdatert 07.10.21

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

Klikk her!