Hjelp oss å hjelpe


JENTE PÅ 5 MED STERKE MAGESMERTER

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Shutterstock på familieverden.no

Tabletter kan være giftige

                      Bildene har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på denne siden


Praktiske tips for øvelsen


Forgiftning     Ambulanseblogg     Akutte førstehjelpsscenarier

      Forrige øvelse: Flåttbitt                    Neste øvelse: Fødsel      


Ta gjerne kontakt


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på Internett!


Førstehjelp er selvsagt ikke erstatning for legehjelp ved alvorlig sykdom og skade.


Oppdatert 20.05.23

Tilbake til toppen av siden!


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!