Hjerteinfarkt      Akutte førstehjelpsscenarier      Hovedsiden min      Brystsmerter

  Forrige øvelse: Hjerneslag    Neste øvelse: Hjertestans  


Ta gjerne kontakt


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på Internett!


Førstehjelp er selvsagt ikke erstatning for legehjelp ved alvorlig sykdom og skade.


Oppdatert 12.02.19


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!