BRYSTSMERTER

HJERTEINFARKT ELLER ANNEN SYKDOM/SKADE?


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors