HJERTEINFARKT

TETTE BLODÅRER I HJERTET

SYMPTOMER    FØRSTEHJELPSTILTAK    LEGEHJELP
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors


Ambulanseoppdrag med og uten blålys

Har du spørsmål eller reaksjoner?


Hovedsiden   Medisinske fagtermer  Førstehjelp er ferskvare   Flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema     Hjerneslag                          Neste tema    Hjertestans      


Oppdatert 18.11.17  


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!Har tilpasset siden litt bedre til nettbrett og smarttelefon
Best resultat får du på pc


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!