Hjelp oss å hjelpe


FUNNET STERKT NEDKJØLT I VINTERFJELLET

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
                                                 Bildene har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på siden


Praktiske tips for øvelsen