Hjelp oss å hjelpe


FUNNET STERKT NEDKJØLT I VINTERFJELLET

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Awpe.se

Foto: Ksbrannvern.no

                                              Bildene har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på siden


Praktiske tips for øvelsen