KRAFTIGE SMERTER I STORTÅ

SYMPTOMER KAN TYDE PÅ PODAGRA?Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto på klogkost.dk

Foto: John Furst