PSYKOTISKE PASIENTER

UBEREGNLIGE OG UFORUTSIGBARE PASIENTERLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Illustrasjon: Espen Friberg/Yokoland

Foto i helsebiblioteket.no