PSYKOTISKE PASIENTER

UBEREGNLIGE OG UFORUTSIGBARE PASIENTERLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Les om psykoser og schizofreni

Les om schizofreni