BLANDINGSRUS MED ALKOHOL OG GHB

UJEVN PULS OG MERKELIGE PUPILLEREAKSJONER


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors