NARKOTIKARUS OG OVERDOSER

SYMPTOMER OG FØRSTEHJELP


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors