BARN OG SYKDOM

AKUTT SYKDOM OG BARNESYKDOMMER

SYMPTOMER    FØRSTEHJELP    LEGEHJELP

Lektor Kåre Nesheim


Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Ambulansepersonell i Helse Bergen
Ambulanseoppdrag med og uten blålysHar du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer  Førstehjelp er ferskvare   Flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema     Barn og ulykker                          Neste tema    Bekkenbensbrudd      


Oppdatert 27.02.18  


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!Har tilpasset siden litt bedre til nettbrett og smarttelefon
Best resultat får du på pc
EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!