BARN OG SYKDOM

AKUTT SYKDOM OG BARNESYKDOMMER


Lektor Kåre Nesheim


Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Ambulansepersonell i Helse Bergen
Foto: Istockphoto på barnehage.no

Foto: Thinkstockphotos på dagbladet.noAmbulanseoppdrag med og uten blålysHar du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Barn svelger White Spirit   Flere førstehjelpstemaer
Tilbakeblikk på 23 år som ambulansepersonell i RK og Helse Bergen

      Forrige tema: Barn og ulykker                          Neste tema: Barn og forgiftning        


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for legehjelp!


Oppdatert 02.09.21
EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!