ALKOHOLRUS

METANOL- OG BLANDINGSRUS


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Thinkstock på kk.no

Foto: Crestock på klikk.no


Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden,   Medisinske fagord    Flere førstehjelpstemaer
Tilbakeblikk på 23 år som ambulansepersonell i RK og Helse Bergen

      Forrige tema:     Nærdrukning i bøtte                          Neste tema:    Allergi      


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for lege- og sykehushjelp.


Oppdatert 01.09.21

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!