Hjelp oss å hjelpe


TANKBIL MED GIFTIG GASS KRASJER

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARER



Støtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors




Flere bilder på google.com

Flere bilder på google.com


Praktiske tips for øvelsen