Hjelp oss å hjelpe


TANKBIL MED GIFTIG GASS KRASJER

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors


Praktiske tips for øvelsen