Hjelp oss å hjelpe


JENTE PÅ SYKKEL KJØRER INN I STOLPE

FØRSTEHJELPSØVELSE MED FAGKOMMENTARERStøtt Luftambulansen
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
                                                       Bildene har ikke noe å gjøre med den fiktive hendelsen på siden


Praktiske tips for øvelsen