ØYESKADER I HVERDAGEN

IRRITASJONER I ØYE    SKADER    FYRVERKERI


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Hans O Torgersen i Aftenposten

Foto: Scanpix i Dagbladet


Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer   Flere førstehjelpstemaer
Tilbakeblikk på 23 år som ambulansepersonell i RK og Helse Bergen

      Forrige tema: Øreskader                          Neste tema: Dødssyk baby      Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på Internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for legehjelp!


Oppdatert 18.05.23

Tilbake til toppen av siden!


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!