ALDRENDE PASIENTER MED DELIRIUM

FLERE SYKDOMSTILSTANDER OG PLUTSELIG KOGNITIV SVIKT
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto på medscape.com

Bilder på amazonaws.com