HJERNESLAG

BLODPROPP I HJERNEN     HJERNEBLØDNING

INFARKT I LILLEHJERNEN        TIA/DRYPP

APOPLEXIA CEREBRI     APOPLEXI     CEREBRALT INSULT


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

    Blodpropp i hjernen

Blødning i hjernen

Infarkt i lillehjernen


Blodpropp og blødning i hjernen gir like symptomer, infarkt i lillehjernen avviker fra disse.
Ved symptomer på hjerneslag, uansett årsak, ring 1-1-3, pasienten skal snarest til et regionsykehus.EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!