KNIV- OG ØKSESKADER

SKADEPOTENSIALE     EGEN SIKKERHET     FØRSTEHJELP


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors