MIGRENEANFALL

MIGRENE MED OG UTEN AURA    KLASEHODEPINE


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde KorsFoto: Microstock i forskning.no

Hunder kan også få hodepine