FØRSTEHJELPSKURS I TERTNES FOTBALL DAMER

AKUTTE SYKDOMSTILSTANDER OG HODESKADERMandag 3. oktober 18.00 - 20.00


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

ILLUSTRASJON TIL HJERNEHINNEBLØDNING


Hjernehinnene

   
Illustrasjon av subdural blødning

Det kan oppstå Epidurale og Subaraknoidale hjernehinneblødninger tilsvarende den Subdurale blødningen som er vist på illustrasjonen.


ILLUSTRASJONER TIL HJERTERYTME, HJERTESTARTER OG HLRSinusrytme - normal hjerterytmeVentrikkelflimmer - ingen pumpefunksjon i hjertet
Flimmer går over i asystole - ingen elektrisk aktivitet

Det er i denne fasen det er mulig å restarte hjertet med en hjertestarter
Så håper man sinusknuten i hjertet gjenoppretter normal hjerterytme
Halvautomatisk hjertestarter
Hjertekompresjoner
Frie luftveier
Innblåsing


   NOEN SPESIELLE FORHOLD

   Ball treffer øyet

   Øyet kan skades, dersom en ball treffer øyet med stor kraft. Vær spesielt oppmerksom på netthinneløsning, som kan føre til blindhet.

  • Noen opplever lysglimt eller en skur av prikker før synstapet kommer.
  • Personen føler så at en "gardin" dras ned foran deler av synsfeltet.
  • Man kan miste synsfeltet perifert, men også det sentrale synsfeltet kan rammes.

  • Ved skade på ett øye, dekkes begge øynene til med steril kompress.
  • Kontakt 1-1-3!

  • Behandling av øyelege på sykehus.
  • Ved behandling hos øyelege i tide, kan synet berges.


   Unge jenter/damer og økt fare for leddskader

  • Unge jenter/damer er mer utsatte for leddskader, når de har mensen.

  • Pass på å få god oppvarming.
  • Gi ikke jernet i alle taklinger!

  • Ta spiller ut av kampen ved leddsmerter.
  • Skikkelig tid til restitusjon etter skade.

   Ingen kamper er så viktige at det skal gå på helsa løs.
   Spillers helse skal alltid ha førsteprioritet - uansett!

Tilbake til toppen av siden!